Ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στο Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν άτομα για προσωπική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.

Τα θέματα που μπορεί να φέρει κάποιος στις συναντήσεις  ποικίλουν και περιλαμβάνουν όλο  το φάσμα των συμπτωμάτων. Προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περίγυρου του και τα συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης του ατόμου.

 

Θέματα που προσεγγίζονται:

 • κατάθλιψη

 • αγχώδεις Διαταραχές 
  •  Κοινωνικό Άγχος
  •  Γενικευμένο Άγχος
  •  Κρίσεις  Πανικού
  •  Φοβίες
 • Ιδεοψυχαναγκαστικές  Διαταραχές

 • ψυχοσωματικά συμπτώματα

 • διαχείριση  πένθους

 • μετατραυματικό στρες

 • αυτοκτονικός ιδεασμός

 • στήριξη στη χρόνια ασθένεια

 • στήριξη στα στάδια πένθους

 • προβλήματα σχέσης

 

Στο ΣΙΚ προσφέρεται επίσης:

 • ομαδική θεραπεία και ομάδες αυτογνωσίας

 • προσωπική Ανάπτυξη 
  •    Αυτοεκτίμηση
  •    Αυτοπεποίθηση 
 • συμβουλευτική μαθητών και φοιτητών

 • career coaching

 • συμβουλευτική και στήριξη επαγγελματιών

 • διαπροσωπικές Δυσκολίες
  •   Επικοινωνία 
  •   Διεκδικητικότητα
  •   Οριοθέτηση 
  •    Έκφραση Σκέψεων         
  •    Έκφραση Συναισθημάτων