Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις 2021 / 22

 αρχή στις

18&19

Σεπτεμβρίου

Διαδικτυακή  μετεκπαίδευση στην Κλινική εργασία με συστημική οπτική

-

«Κλινικές Εικόνες»

29

Σεπτεμβρίου

Εκπαίδευση στις τεχνικές εφαρμογής της Βραχείας Θεραπείας Εστιασμένης στη Λύση (Solution-Focused Brief Therapy, SFBT)

Οκτωβρίου

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP)

Εκπαίδευση στη Συστημική ψυχοθεραπεία

16

Νέος Κύκλος

18&19

Σεπτεμβρίου

Πένθος Α:

Θάνατος, Θρήνος, Πένθος και Νοηματοδότηση

16&17

Οκτωβρίου

Πένθος Β:

Παιδί, έφηβος και θρήνος. Στήριξη στην Απώλεια

13&14

Νοεμβρίου

Πένθος Γ:

Ο άρρωστος γονιός και οι προκλήσεις της οικογένειας