Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις 2021

Νέος Κύκλος

23

Οκτωβρίου

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP)

Εκπαίδευση στη Συστημική ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η συστημική σκέψη ασχολείται με την πληθώρα των αλληλεπιδράσεων σε πολύπλοκα συστήματα. Βασίζεται αφενός σε ιδέες της συστημικής θεωρίας, η οποία θέτει στο επίκεντρο των παρατηρήσεών της τη δημιουργία, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες διάδρασης των συστημάτων και αφετέρου σε κονστρουκτιβιστικές επιστημολογικές υποθέσεις.

Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περιγύρου του και τα κλινικά συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων.

 

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης των συμμετεχόντων.

Οι συστημικές εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν εκτός από το κλινικό πεδίο και άλλους χώρους, όπως τη συμβουλευτική, την εποπτεία καθώς και την εξέλιξη των οργανισμών.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που αρθρώνουμε, αξιοποιεί διαλεκτικά τη συνεργασία και τη διαλογικότητα, την κριτική αποδόμηση και προσοχή στην πλαισίωση, την κριτική συνειδητοποίηση και την προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και την ερευνητική τεκμηρίωση της πρακτικής, μέσω και της εμπλοκής σε ερευνητικά εγχειρήματα. Ο επιστημολογικός προσανατολισμός του προγράμματος δηλαδή ξεκινά από τη ‘συνέργεια’ τριών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, της μετανεωτερικής, της κριτικής και της εμπειρικά-τεκμηριωμένης.

Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε τις αξίες και το θεραπευτικό ήθος  που δίνει έμφαση στον διάλογο, την αλληλεπίδραση των συστημάτων, τον πλουραλισμό προσεγγίσεων και τεχνικών, την έμφαση στο πλαίσιο και τις διαφορές, την πολυπολιτισμική ανοχή.

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (4 έτη)

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί  μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συμβουλευτική. 

 Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ( EAP).

Το ΣΙΚ αποτελεί το μόνο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας και το μόνο εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας στην Κύπρο. Το ΣΙΚ αποτελεί πλήρες μέλος οργανισμός του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών.

Οι απόφοιτοι του ΣΙΚ μπορούν:

 • να γίνουν πλήρες μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας 

 • να αποκτήσουν αυτόματα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP) μέσω του Ινστιτούτου ( χωρίς να χρειάζεται να αναμένουν 3 χρόνια από την στιγμή που θα αποφοιτήσουν, για να κάνουν την αίτηση οι ίδιοι και να αναμένουν να αξιολογηθεί η αίτηση τους, όπως οι απόφοιτοι των άλλων προγραμμάτων).

 • να γίνουν πλήρες μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία και θεραπεία ζευγαριών.

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη θεραπεία ζευγαριών.

 • Εκπαίδευση στο Solution Focused Brief Therapy.

 • Εκπαίδευση στη συμβουλευτική γονέων και τη ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.

 

Το ΣΙΚ συνεργάζεται με:

 • Με καταξιωμένους ψυχοθεραπευτές – εκπαιδευτές από το εξωτερικό παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και θεραπεία ζευγαριών.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες πτυχιούχους ψυχοκοινωνικών επιστημών, ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 16 το πολύ και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 χρόνια, όσα απαιτεί η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ( EAP) για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας ( ECP). Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1700 εκπαιδευτικές ώρες.

 

Συγκεκριμένα:

 • 500 ώρες θεωρία και μεθοδολογία (20 ECTS)

 • 250 ώρες προσωπική ανάπτυξη προσωπική ή ομαδική θεραπεία και αυτογνωσία (10 ECTS)

 • 300 ώρες εποπτευόμενη κλινική πρακτική (στο 3 και 4 έτος) (12 ECTS)

 • 150 ώρες εποπτεία (στο 3 και 4 έτος). (6 ECTS)

 • 150 ώρες πρακτικής υπηρεσία σε χώρο ψυχικών υπηρεσιών(6 ECTS)

 • 350 ώρες έρευνα (Στο 3 έτος οι εκπαιδευόμενοι  αναλαμβάνουν τη συγγραφή  διπλωματική εργασίας την οποία παραδίδουν στο τέλος του τέταρτου έτους. (14 ECTS)

 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε 9 διήμερα εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή.  Στο τρίτο έτος και τέταρτο έτος πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, παράλληλα με την εποπτεία. 

Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα για το 2020/21 καθορίστηκαν στα €2,200 (+ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι προπληρωμή των διδάκτρων το ποσό των διδάκτρων θα είναι €1,760 (+ΦΠΑ).

​​​​​Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλέφωνα 99428333 ή 99565186.

 

© 2021 Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου

Τηλ: 99565186 | Τηλ: 99428333