top of page
Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις 2024

Νέος Κύκλος

28

Σεπτέμβριου 2024

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP)

Εκπαίδευση στη

Συστημική ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η συστημική σκέψη ασχολείται με την πληθώρα των αλληλεπιδράσεων σε πολύπλοκα συστήματα. Βασίζεται αφενός σε ιδέες της συστημικής θεωρίας, η οποία θέτει στο επίκεντρο των παρατηρήσεών της τη δημιουργία, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες διάδρασης των συστημάτων και αφετέρου σε κονστρουκτιβιστικές επιστημολογικές υποθέσεις.

Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περιγύρου του και τα κλινικά συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων.

 

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης των συμμετεχόντων.  Οι συστημικές εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν εκτός από το κλινικό πεδίο και άλλους χώρους, όπως τη συμβουλευτική, την εποπτεία καθώς και την εξέλιξη των οργανισμών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (4 έτη)

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί  μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συμβουλευτική. 

Το πρόγραμμα βελτιώνεται συνεχώς και αναπτύσσετε μέσα από τις την εμπειρία των εκπαιδευτών/τριών που το υποστηρίζουν σε συνάρτηση με τη εμπλοκή και ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Μέσα από μία οργανωμένη διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης θα δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν γνώσεις, να κατανοηθούν κλινικές εικόνες από την συστημική οπτική, να καλλιεργηθούν ταλέντα, να βιωθούν ικανότητες και να αξιοποιηθούν αποθέματα χρήσιμα και δημιουργικά στην εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην κλινική πράξη και την συμβουλευτική.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μεικτή διαδικτυακής και δια ζώσης παρακολούθηση μαθήματων και συνεδριών.  Επίσης εντάσσονται ώρες για προσωπική ψυχοθεραπεία ως τρόπος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία και θεραπεία ζευγαριών επιπέδου του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας - ECP.

 • Εκπαίδευση στη συμβουλευτική γονέων και τη ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.

 • Εκπαίδευση σε κλινικές εικόνες και τυπολογίες συμπτωμάτων όπως , π.χ. Αγχώδεις αντιδράσεις & Κρίσεις Πανικού, Ψυχοσωματικά συμπτώματα, ενοχλήσεις ή και ασθένειες, Προβλήματα εξάρτησης, Ψυχαναγκαστικοί τρόποι βιώματος και συμπεριφοράς, Μεταιχμιακή προβληματική, Κλινικές εικόνες στα παιδιά, Οικογενειακή κλινική ψυχολογία, Τραύμα, Μετατραυματικό στρες, Κλινικές εικόνες στα ζευγάρια, Κλινικές εικόνες στους εφήβους, Το φαινόμενο της κατάθλιψης, Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, «Ψυχωτικοί» τρόποι βιώματος και συμπεριφοράς,

 • Εκπαίδευση στην Βραχεία Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση ( Solution Focused Brief Therapy).

 

Το ΣΙΚ συνεργάζεται με καταξιωμένους ψυχοθεραπευτές – εκπαιδευτές από το εξωτερικό παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και θεραπεία ζευγαριών.

Πιστοποιήσεις

Το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου αποτελεί το μόνο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Κέντρο στην Κύπρο στη συστημική ψυχοθεραπεία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy Αccredited Training Institute – EAPTI).  Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) και αποκτούν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (European Certificate of Psychotherapy) ECP.  Επίσης το Ινστιτούτο είναι εταίρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών στον οποίο τόσο οι εκπαιδευόμενοι, όσο και οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη.

Οι απόφοιτοι του ΣΙΚ μπορούν:

 • να γίνουν πλήρες μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας 

 • να γίνουν πλήρες μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών, και να

 • να αποκτήσουν αυτόματα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP) μέσω του Ινστιτούτου ( χωρίς να χρειάζεται να αναμένουν 3 χρόνια από την στιγμή που θα αποφοιτήσουν, για να κάνουν την αίτηση οι ίδιοι και να αναμένουν να αξιολογηθεί η αίτηση τους, όπως οι απόφοιτοι των άλλων προγραμμάτων).

Που απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και πτυχιούχους στους τομείς της ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, νοσηλευτές κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή ή να προσθέσουν στις υφιστάμενες θεραπευτικές τους γνώσεις δεξιότητες της συστημικής ψυχοθεραπείας.

Δομή του προγράμματος:

Η Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια, και καλύπτει συνολικά 2,000 ώρες εκ των οποίων οι 1.400 ώρες εκπαίδευσης (θεωρία, πρακτική, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη), καταμερίζονται από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Αναλυτικά, το σύνολο ωρών της εκπαίδευσης, και στα τέσσερα χρόνια, περιλαμβάνουν:

 • 680 ώρες άμεσης και ασύγχρονης (Blended Learning) παράδοσης θεωρητικών μαθήματων και μεθοδολογίας

 • 320 ώρες κλινικής πρακτικής και εργασιακής εμπειρίας σε δομές ψυχική υγείας και στο ΣΙΚ

 • 150 ώρες εκπαιδευτικής εποπτείας

 • 250 ώρες προσωπική θεραπείας/ανάπτυξης.

 

Επιπρόσθετες ώρες μάθησης:

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπορούν να εργάζονται συμβουλευτικά σε Ατομικό/ Διαπροσωπικό (ζευγάρια) /Οικογενειακό/ Ομαδικό πλαίσιο. 

Οι ελάχιστες ώρες διδαχής και εκπαίδευσης που καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά κριτήρια για την ψυχοθεραπεία και για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας - ECP, συμπληρώνονται με επιπλέον ώρες μελέτης και ερευνάς από τους φοιτητές με την καθοδήγηση του Ινστιτούτου. 

 

Στις ελάχιστες 1,400 ώρες της βασικής εκπαίδευσης προστίθενται επιπλέον:

 • 400 ώρες μελέτης για τη επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων όπως και τη βιωματική και θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων.

 • 200 ώρες έρευνας άρθρων της βιβλιογραφίας και πιθανής αρθρογραφίας όπως και ώρες για την ετοιμασία της διπλωματική στο τέλος του 4ου έτους.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες ανά έτος

Πρώτο έτος

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους το πρόγραμμα επεξεργάζεται τους βασικούς προσανατολισμούς στο πεδίο της συστημικής/οικογενειακής κλινικής πρακτικής, θεωρίας και επιστημολογίας, μέσα από το πρίσμα της οικογένειας.  Από τον πρώτο χρόνο γίνεται διασύνδεση της θεωρίας με την πρακτική χρησιμοποιώντας θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματικά παραδείγματα και ομαδική σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εμπεδώνει τη συστημική σκέψη και τις σύγχρονες, μετανεωτερικές και κριτικές συστημικές προσεγγίσεις.

 

Δεύτερο έτος

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους το πρόγραμμα εστιάζει στη βιωματική επεξεργασία των θεραπευτικών εργαλείων για την εργασία με παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς, μέσα από τη «διάπλαση» μιας προσωπικής συστημικής πρακτικής - τους τρόπους περιγραφής/κατανόησης των περιπτώσεων και των σχέσεων (συστημική διαγνωστική – διατύπωση περίπτωσης).  Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη μαεστρίας για την εξέλιξη προσωπικών και ενσώματων στιλ συστημικού διαλόγου, μορφών συνεργατικής επεξεργασίας των γενεογραμμάτων, αλλά και ομαδικών θεραπευτικών πρακτικών (π.χ. αναστοχαστική ομάδα, ανοιχτός διάλογος, ομάδες αλληλο-εποπτείας, ομαδική αυτογνωσία).

 

Κατά το 3ο και 4ο έτος, πέραν των εκπαιδευτικών Σαββατοκύριακων προστίθεται η υποχρέωση της κλινικής άσκησης σε συνεργαζόμενες δομές του Ινστιτούτου. 

Τρίτο έτος

Κατά τη διάρκεια του 3ου έτους το πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην άσκηση της επαγγελματικής πρακτικής.  Γίνεται σε βάθος επεξεργασία και θεραπευτικός σχεδιασμός σε σχέση με πολλαπλές κλινικές εικόνες και συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων, που αναφέρονται σε οικογένειες, παιδιά, εφήβους και ενήλικες.  Στις Κλινικές εικόνες συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά): Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί, Σωματικές Ασθένειες, Ψυχοσωματικά, Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, Αγχώδεις διαταραχές, Φοβίες, Κρίσεις πανικού, Κατάθλιψη, Εξαρτήσεις, Ψυχώσεις, Μεταιχμιακή Προβληματική, Τραύμα και Μετατραυματικό στρες, Παιδική κακοποίηση και Ενδοοικογενειακή βία κ.α.

Τέταρτο έτος

Κατά τη διάρκεια του 4ου έτους δίνεται έμφαση στην περεταίρω εμβάθυνση της συμβουλευτικής ικανότητας των εκπαιδευομένων μέσα από την ολοκληρωμένη παρουσίαση των βασικών τύπων συμπτωματολογίας και την εξάσκηση σε συστημικά προσανατολισμένα μοντέλα θεραπείας.  Βαρύτητα στη ανάπτυξη της συμβουλευτικής ικανότητας δίνεται στη: Συμβουλευτική γονέων, Συμβουλευτική ζεύγους, Συστημική συμβουλευτική και σχολείο, Σχολική επιτυχία –αποτυχία και γονείς, Ψυχική ανθεκτικότητα, Μοντέλο της οικογενειακής θεραπείας στην ιατρική – χρόνιες ασθένειες, Υποστήριξη οικογενειών και παιδιών που βιώνουν απώλεια, πένθος ή σοβαρή ασθένεια.  Παράλληλα, μέσα από ένα πρίσμα πλουραλισμού, ενσώματου διαλόγου και πολυπολιτισμικότητας γίνεται επεξεργασία πολλών θεραπευτικών εργαλείων και τεχνικών, π.χ. διαγνωστικά εργαλεία, η τεχνική της μη-βίαιης αντίστασης, συστημική παιγνιοθεραπεία, και της βραχείας θεραπείας εστιασμένης στη λύση.

Τρόπος παράδοσης:

Το 4ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεκπεραιωθεί μέσο μεικτή διαδικτυακής και δια ζώσης παρακολούθησης μαθήματων, συνεδρίων, εποπτειών, βιωματικής πρακτικής και προσωπικής ανάπτυξης.  Η εκπαιδευτική φιλοσοφία βασίζεται στις αρχές τις πολυφωνίας, του διαλόγου, της κριτικής  και της κατανόησης όπως και στο ότι δεν υπάρχει «απριόρι» η σωστή θεωρία, υπόθεση, προσέγγιση ή θεραπεία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται τα Σαββατοκυρίακα, 1 ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από τις 9:30πμ-5:30μμ.  Τα οκτώ σαββατοκύριακα για την περίοδο Οκτώβριου – Ιουνίου θα διδάσκονται διαδικτυακά και ένα σαββατοκύριακο κατά την ίδια ημερολογιακή περίοδο (συνήθως τον Ιούνιο) θα διεξάγεται δια ζώσης.

Επιπλέον, παράλληλα με τις προγραμματισμένες διαλέξεις, θα διεξάγεται συνεχής εμπλουτισμός της διδασκαλίας με τη μέθοδο της ασύγχρονης μικτής παράδοσης - Asynchronous Blended Learning.  Ο τρόπος διεξαγωγής της ασύγχρονης μικτής παράδοσης θα γίνεται με το να στέλνεται από τους καθηγητές είτε ένα άρθρο / εργασία ή ένα περιστατικό, είτε θα αναρτάται μικρής διάρκειας βίντεο ή απομαγνητοφωνημένες συνεδρίες για κάποιο συναφές θέμα πριν το επόμενο μάθημα και θα ανατίθενται διάφορες εκπαιδευτικές προτάσεις ανάλογα με το έτος.  Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες και κατά το δικό τους χρόνο εκτός διδακτικού σαββατοκύριακου, να δουλέψουν τις εν λόγω υποθέσεις, προτάσεις ή περιστατικά.  Οι ασκήσεις θα αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος το σαββατοκύριακο που θα ακολουθεί.

Κατά τη διάρκεια των σαββατοκύριακων η κλινική άσκηση θα επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε θεραπευτική ομάδα «πίσω από τον καθρέφτη», ανάληψη περιστατικών (υπό άμεση και έμμεση εποπτεία) που θα γίνεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους και ανάλογα με τις δυνατότητές τους.  Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε ομαδικές διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης, όπου θα επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την προσωπική τους ζωή, αλλά και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.  Θα περιλαμβάνουν προσωπικό αναστοχασμό παράλληλα με αυτογνωσιακές βιωματικές ασκήσεις στην εκπαίδευση και την ετοιμασία πορτφολίου μάθησης (ημερολόγιο) για κάθε σαββατοκύριακο το οποίο θα παραδίδεται υποχρεωτικά στο τέλος του κάθε έτους.  Η εποπτεία θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία εργαστήριου θεραπευτικού σχεδιασμού.  Με την καθοδήγηση από τους καθηγητές οι εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται ατομικά ή και ομαδικά σε υποθέσεις, ανοίγματα, και θεραπευτικές προτάσεις για τις οποίες θα γίνεται μετέπειτα ανάλυση.  Θα επιτυγχάνεται έτσι η παρατήρηση της δυναμικής της ομάδας στην εποπτεία, καθώς και πώς αλληλοεπιδρούν οι εκπαιδευόμενοι μέσα στην αναστοχαστική ομάδα και στη θεραπευτική διαδικασία

 

Τέλος, στο πλαίσο της εκπαίδευσης σημαντικό μέρος αποτελούν οι Αυτογνωσιακές Συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, Τετάρτη βράδυ από τις 17:30 – 20:00, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.  Η συμμετοχή σε αυτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και είναι υποχρεωτικές.

Kριτήρια εισδοχής:

Τα κριτήρια εισδοχής απαιτούν την κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών ή την πολυετή πείρα στο χώρο της ψυχικής υγείας. 

Συγκεκριμένα ζητείται:

 1. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή εμπειρία σε κάποιο ψυχοκοινωνικό πεδίο.

 2. Υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

 3. Προσωπική Συνέντευξη.

 

H απευθείας ένταξη στο 2ο, 3ο η στο 4ο εκπαιδευτικό έτος, είναι δυνατή, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη στο πλαίσιο κάποιου άλλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ινστιτούτου συστημικής προσέγγισης.

 

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο είναι κατά μέσο όρο 20 άτομα. 

Δίδακτρα:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024/25 τα δίδακτρα είναι €2.750. 

Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται είτε εφάπαξ είτε χωρισμένο σε 9 δόσεις (Οκτώβριος ως και Ιούνιος).  Τα δίδακτρα παραμένουν σταθερά και για τα 4 έτη. (Για πρόωρη εγγραφή και εφάπαξ πληρωμή μέχρι το τέλος Μαΐου 2024, τα δίδακτρα για το έτος διαμορφώνονται στα €2.350).

Στο κόστος των διδάκτρων συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό με τις σημειώσεις των καθηγητών και η συλλογή άρθρων σχετικά με τα μαθήματα και η ύλη για το κάθε έτος. 

​​​​​Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, και για υποβολή αιτήσεων μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:  00357 99428333 ή 00357 99565186.

OUR COURSES
bottom of page