Έρευνα & Δράσεις 2021
FB school drugs.jpg

Παροχή εξατομικευμένης ψυχο-εκπαίδευσης και μαθησιακής στήριξης

Tο Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου υλοποιούν το Προληπτικό πρόγραμμα διαχείρισης περιπτώσεων μαθητών που δεν μπορούν να τύχουν χειρισμού από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα σε Γυμνάσια και Λύκεια Παγκύπρια για το 2021/22.

Το Πρόγραμμα σκοπό έχει τη παροχή εξατομικευμένης πολυεπίπεδης στήριξης. Η ομάδα στόχου αρχικά θα αφορά 50+ περιπτώσεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική, οικογενειακή ή μαθητική τους ζωή και οι οποίες πιθανόν να συνδέονται με τη χρήση ουσιών εξάρτησης.

Πρωταρχικός στόχος είναι η διαχείριση μαθητών με σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική, οικογενειακή ή μαθητική τους ζωή ώστε αυτοί οι μαθητές να τύχουν αποτελεσματικού χειρισμού μέσω της έγκαιρης παρέμβασης για την απομάκρυνση τους από τους διάφορους κοινωνικούς κινδύνους και την παροχή σε αυτούς ενός ασφαλούς πλαισίου για ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων που χρειάζονται για να κάνουν σωστές και υγιείς επιλογές στη ζωή τους. Η παροχή στήριξης θα δίδεται ιδίως μέσω απογευματινών υγιών δραστηριοτήτων, ψυχο-εκπαίδευσης, μαθησιακής στήριξης ή και άλλων υπηρεσιών ανάλογα με την εκτίμηση αναγκών της κάθε περίπτωσης. Οι παραπομπές θα τυγχάνουν πρώτα αξιολόγησης από κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος και ο βαθμός δυσκολίας τους δύναται να είναι τέτοιος ώστε να μην μπορούν να τύχουν χειρισμού από τις υφιστάμενες υπηρεσίες που παρέχονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης στο Σχολείο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.